Getinge informerar om en frivillig återkallelse av drivenheter för produkten Rotaflow.