Industrikonglomeratet General Electric ser 2019 som ett år då bolaget trycker på omstartsknappen.