Folkhälsomyndigheten föreslår att ge regioner större handlingskraft vid lokala utbrott.