General Electric, GE, faller över 3 procent i den amerikanska förhandeln efter att bolagets resultatprognos för 2019 kommit in under förväntan.