Karavan Landskapsarkitekter gör städer mer attraktiva att mötas i – från parker till torg och gator. Nu tar Uppsalabolaget sig an uppgiften att gestalta för klimatet och biologisk mångfald.