Game Chest, som tillhandahåller digitala distributionstjänster för pc-spel, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2019 på -