Gaia Biomaterials i Helsingborg, som tillverkar komposterbar plastersättning, har framgångsrikt avslutat en nyemission på 50 miljoner kronor. Nyemissionen stöds av riskkapitalfonden Almi Invest Greentech, samt privata internationella och inhemska investerare. Pengarna kommer att användas för marknadssatsningar i bland annat USA och Indien.