Conoco Phillips, som är operatör vid produktionslicensen 917 har slutfört borrningar vid brunnen 25/7-8S i Nordsjön.