Den nyemission som AI-bolaget FX International har aviserat tecknades till cirka 86 procent och kommer att tillföra bolaget 14,6 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 3 miljoner kronor inklusive kostnad för garanti.