Fsport, ett spel- och mediabolag inom Daily Fantasy Sports och affiliatemarknadsföring, redovisar en nettoomsättning på 0,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (0,5).