Norwegians aktie störtdyker, ned runt 14 procent, på Oslobörsen sedan handeln med aktien återupptagits efter onsdagens handelsstopp.