Tre barn i varje klass. Det är den skrämmande siffran som visar att Sverige, trots ansträngningar, fortsätter att kämpa med att skapa säkra, inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. För att möta denna utmaning uppmanar Friends näringslivet att engagera sig i kampen mot mobbning genom att bidra till utvecklingen av framtidens verktyg mot mobbning.