Mark- och miljödomstolen avslår AB Karl Hedins överklagande om att få avverka i ett skogsområde utanför Hofors. Rätten går på Skogsstyrelsens linje om att platsen är ett ”kärnområde” för den fridlysta växtarten knärot, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.