LEDARE. Efter Jacob Zumas motvilliga avgång som Sydafrikas president ser framtiden en aning ljusare ut för Afrikas största ekonomi. Det är på alla sätt välkommet. De senaste årens utveckling har inte varit rolig att följa, varken när det gäller ekonomin eller demokratin. Från att ha varit en av de globalt upphaussade BRICS-ekonomierna har det gått fort till dagens sorgliga tillstånd med svag...