Det franska näringslivets sammanvägda inköpschefsindex (Composite PMI) sjönk till 30,2 i mars jämfört med 52,0 föregående månad.