Frankrike riskerar att hamna på bevakningslista för budgetsituationen, medan även Tyskland och Italien inte fullt ut antas leva upp till kraven.