Den franska senaten godkände på söndagen lagstiftning som ger president Emmanuel Macrons regering utökade befogenheter i kampen mot…