Lasse Christiansson fortsatte att arbeta efter pensionen • ”70 år är ingen ålder i dag.”