I Luleå pågår en kamp mot klockan i jakten på fossilfritt stål.