Kostnaderna för att skeppa containrar har mångdubblats.