Den överklagan gällande undersökningstillstånd för Sandberget 500 har avslagits av Förvaltningsrätten i Luleå.