Det finns en rad bolag som är väl positionerade för framtiden, den rådande osäkerheten till trots.