Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd i målet om förbudet mot Huawei-produkter i 5G-nätet.