Arbetslösheten och varslen ökar, enligt Arbetsförmedlingen.