Perioden oktober – december 2023 Nettoomsättning ökade med 11,6% till 117 Mkr (105) Rörelseresultat EBITDA uppgick till 24,0 Mkr (20,0) Rörelseresultat EBIT uppgick till 16,5 Mkr (10,4) Resultat efter skatt uppgick till 9,5 Mkr (8,6) Kassaflöde från löpande verksamhet 49,7 Mkr (19,4) Resultat per aktie uppgick till 0,21 (0,19) Perioden januari – december 2023 Nettoomsättning ökade med 14% till...