Europeiska centralbanken förlänger sin rekommendation.