NEW YORK. Det senaste protokollet från Federal Reserve visar inga indikationer på att den amerikanska centralbanken är på väg att skifta penningpolitiken. Ledamöterna tycks eniga om att fortsätta på den försiktiga banan och diskuterade inte eventuella räntesänkningar.