Den franska industrins sammanvägda inköpschefsindex (Composite PMI) sjönk till 51,7 i juli jämfört med 52,9 föregående månad.