Insée:s konfidensindikator för den franska tillverkningsindustrin sjönk till 101 i juli jämfört med oreviderade 102 föregående månad.