Förtroendet för den statliga Premiepensionssystemet (PPM) har ökat rejält sedan 2018.