Affärssystembolaget Fortnox har under förmiddagen haft driftstörningar som har berott på ett överbelastningsangrepp. Angreppet är fortfarande aktivt, men man har kunnat begränsa angreppets påverkan.