Siffrorna som kom på onsdagsmorgonen från Ekonomistyrningsverket är starka.