Kinas mest kända entreprenör – en man som i höstas öppet vågade kritisera det finansiella systemet i Kina – har inte synts till i…