I Bottenviken planeras en vindkraftpark som kan försörja 2,5 miljoner hushåll med el varje år.