Det blir svårt för Sverige och Finland att ro i land Natoansökan på egen hand. Det tror försvarsexperten Jacob Westberg. ”Påtryckningarna från andra Natoländer, inte minst från USA, mot Turkiet lär troligtvis skruvas upp”, säger han.