Tillsammans med Karolinska Institutet i Stockholm har Prostatype Genomics genomfört en omfattade valideringsprocess med syfte att kraftigt öka tillgängligheten till Prostatype®, gentestet som mäter aggressiviteten hos en individuell patients prostatacancer. Genom att validera laboratoriekit från fler leverantörer samt flera instrument för RNA-amplifiering kan nu många fler laboratorier utföra...