Regeringen presenterar i dag mandatperiodens första steg i den ”gröna skatteväxlingen”. Förslag om höjd kemikalieskatt för elektronik, höjd skatt på fossila bränslen i värmekraftverk och slopad subvention för gruvdiesel går nu ut på remiss.