Att biomassa räknas som nollutsläpp och får stora subventioner oavsett ursprung och användning kan leda till att…