Beskrivs som kortaste vägen till miljonerna – men glansdagarna kan vara över.