Flygbaser, regementen och hamnar kan bli mål om en angripare väljer att sätta in kärnvapen mot Sverige. Då måste bland annat brandmän veta hur de ska agera. ”Kärnvapen är inte sannolikt, men vi måste definitivt planera för det i totalförsvaret”, säger Martin Goliath på FOI.