Minskat intresse för att bo centralt när handel och arbete förändras, tror ekonom.