Det blir ingen ny kärnkraft i Sverige. Det tror professorn Lars J Nilsson vid Lunds universitet, som helt dömer ut den nya regeringens…