Klädhandelns försäljning sjönk med 3,3 procent i december, mätt i löpande priser, jämfört med samma månad föregående år…