Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, redovisar ett ebita-resultat på 250 miljoner kronor (197) för det fjärde kvartalet 2023.