Järnhandelskedjan Swedols försäljning i augusti uppgick till 251 miljoner kronor, en ökning med 5,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år (238). Periodens antal arbetsdagar var 23 (23). Försäljningen per dag uppgick till 10,9 miljoner kronor (10,3).