Försäljningen i affärskedjorna i USA sjönk 9,3 procent vecka 26, som avslutades den 27 juni, jämfört med motsvarande vecka föregående år.