Värmepumpsförsäljningen i Sverige steg under det fjärde kvartalet 2022 med 12 procent mätt i antal jämfört med samma period året innan. Det uppger Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i ett pressmeddelande kring den kvartalsvisa försäljningsutvecklingen i branschen där börsnoterade Nibe är en av aktörerna.