Försäljningen av nya enfamiljshus i USA sjönk 6,9 procent i januari jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 607.000 enheter, visar statistik från handelsdepartementet.