Även elstödet för november och december ska hanteras av myndigheten.