Miljöbalken har blivit ett monster som lägger hinder i vägen för klimatomställningen.